Светът на GamaVita

Мисия

Да бъдем здрави вече е изкуство!

Нашата мисия е да осигурим на нашите клиенти благополучие и удовлетвореност да живеят и творят здрави, природосъобразно, чрез натурални продукти. Всичко, което правим започва с една мисъл: Всеки човек има право да бъде здрав!

Ние сме ориентирани да предлагаме отлични продукти, произведени чрез авангардни технологии и съобразени с най-новите научни познания, за природосъобразен начин на живот. Ние се вслушваме в нашите клиенти и разработваме продукти съобразени с техните потребности и желания.

Визия

„Прозрението е изкуството да виждаш невидимите неща!“

Джонатан Суифт

Нашата визия е да участваме активно и да допринасяме за развитие на „изкуството“ да бъдеш здрав. ГамаВита е ангажирана с проучване и удовлетворяване нуждите на нашите клиенти, които искат да се грижат за здравето си, чрез правилно хранене и прием на натурални, естествени продукти.

Нашите бизнес планове, иновациите и технологиите, използвани в производството, осигуряват конкурентноспособни качествени продукти, удовлетвореност на клиентите, достъпни цени, сигурност сред партньорите ни и мотивираност на служителите ни.

Нашите ценности

Почтеност

Ние се стремим към най-високите стандарти в начина, по който произвеждаме нашите продукти, в начина, по който се отнасяме един към друг, към нашите клиенти, към нашите доставчици и нашата общност като цяло.

Грижа за клиента

Ние сме ангажирани с проучване, разбиране и удовлетворяване нуждите на нашите клиенти. Помагаме им да вземат информирани решения, свързани с тяхното здраве и благополучие.

Качество

Ние сме ангажирани да произвеждаме най-чистите, най-безопасните и възможно най-ефикасни продукти и не правим компромис в нито един етап от този процес.

Непрекъснато усъвършенстване

Нашата компания се стреми към непрекъснато усъвършенстване като осигурява необходимото обучение на съответните служители.

В чест на майката Природа

Всички отговори съществуват в природата! Ние се ангажираме да я пазим и уважаваме, да я изучаваме и да ползваме благата й с грижа и респект!

В крак с достиженията на науката

Чрез провеждане на обширни научни анализи в партньорство с лидери от индустрията и експерти, ние се стремим да увеличим нашите познания.

Отговорност

Устойчиво развитие

Следвайки своето мото „Изкуството да си здрав“, ГамаВита се стреми да проучва и да отговаря на потребностите на своите клиенти, в желанието им да бъдат здрави и да живеят пълноценно. За успешното постигане на тези цели, от една страна, и поддържане на нашата конкурентоспособност, от друга, е важен баланса между основните фактори и аспекти на устойчивото развитие, а именно баланс между икономика, околна среда, общество и клиенти. Това предполага успоредно с икономическия растеж, ангажираност към околната среда и отговорно използване на природните ресурси.

Околна среда

ГамаВита е изцяло еко ориентирана и ангажирана към околната среда, като отговорно използва природните ресурси. ГамаВита внимателно проучва и подбира доставчиците си на суровини и материали, както и фирмите с които си партнира, по отношение на производството на продуктите. Всички наши продукти са разработени с цел да се защити природата, като използваме натурални съставки, незастрашени и специално отглеждани растения. Нашата компания непрекъснато оценява своята работа в посока намаляване на влиянието върху околната среда и използването на екологични практики.

Безопасност и здраве

Качествени и безопасни продукти – това е основния фокус в дейността на ГамаВита. Компанията разработва и произвежда своите продукти, отговаряйки изцяло на нормативните изисквания на Р България и Европейския съюз. Производството на продуктите съответства на стандартите за безопасност на храните.

Освен за здравето и безопасността на нашите клиенти, ГамаВита се грижи и за здравето на своите служителите. Ангажирани сме с провеждане на съответни обучения и осигуряване на безопасна среда за работа, както и с мотивацията за спорт и здравословен живот.

ГамаВита ЕООД

гр. София 1113 ул. Николай Хайтов, №2, вх. Б, офис 1Б
02/494 97 39 | 0879 550 875
office@gamavita.com
GamaVita

ЕИК: 204 150 184
Регистрация по ЗДДС: BG 204 150 184

Контролиращ орган на дейността: ОДБХ – София град; Адрес: гр. София, бул. Данаил Николаев, №7